Trängselskatt i Göteborg diskuterades länge

trängselskatt göteborgDet var redan år 2008 som det började diskuteras angående trafiken inne i Göteborg. De antalet bilar som kör in och ut ur Göteborg steg snabbt och Göteborgs stad fick svårt att klara av de krav som ställdes på bullernivå och luftkvalitén. De kommuner som ligger runt omkring Göteborg ville att en folkomröstning skulle ske gällande trängselskatt i Göteborg bland annat. Men det blev inte fören 2010 som en folkomröstning om trängselskatt i Göteborg genomfördes och som förväntat gick förslaget igenom. Trängselskatt i Göteborg kommer att börja tas ut den 1 januari 2013. Alla partier förutom ett stod enade i frågan om trängselskatt i Göteborg, och det slutgiltiga beslutet togs 2012. Det fanns två olika idéer om vart vägtullarna för trängselskatt i Göteborg skulle placeras. Det bestämdes till slut att de skulle placeras i en liten ring i centrala Göteborg och även vid älvöverfarter.  Första idén om vart vägtullarna skulle placeras var att de skulle bara sättas i cetrala Göteborg, fast fler än vad den andra idén innebar. Stockholm har redan infört trängselskatt, men den stora skillnaden mellan Göteborg och Stockholm är att Stockholm tog flera år på sig att bestämma sig angående trängselskatten.