SUF-företag växer trots kritiken

suf företagFrågan hur säkert och bra det egentligen är att ha eller handla från ett SUF-företag om omdiskuterat. Till synes anser en del att det inte ser bra ut när företagets grund ligger i England. SUF-företag har en engelsk adress men även ett svenskt organisationsnummer. Att ha ett aktiebolag istället för en enskild firma är i många fall positivt om du väntar dig ha anställda eller om du är orolig att företaget inte kommer att gå så bra förlorar du bara det du satsat på företaget om verksamheten inte håller. Men just för att SUF-företag går under ett engelskt aktiebolag, förkortat ltd, så tvekar en del kunder och återförsäljare på hur seriöst företaget är. SUF-företag är trots allt en säker företagsform som lyder under precis samma rättigheter som svenska aktiebolag, så länge den aktiva verksamheten ligger i Sverige. Som förkortningen lyder, Svenskt Utlandsregistrerat Företag, så det fortfarande ett vanligt svenskt företag som ligger registrerat i utlandet. Det vanligaste landet att registrera ett aktiebolag i är England när ett SUF-företag ska startas upp. Men trots den engelska registreringen kan du fortfarande få f-skattesedel, momsregistrera och arbetsgivarregistrera ditt företag precis som vilket svenskt och fullt betrott företag som helst.