Svängsta – historia

Svängsta har, liksom andra platser, sin egen historia. Svängsta är en ort belägen vid Mörrumsån i Blekinge och denna å har alltid haft stor betydelse för området. Ån gjorde att man tidigt kunde anlägga sågverk och kvarnar i området och utnyttja dess vattenkraft. Jordbruket var den dominerande livsmedelsproducenten, men tack vare Mörrumsån fick även laxfisket en central roll.

Gårdar
I Svängsta finns gott om gamla gårdar. Ett exempel är Franssohnska gården som ligger i Öjavad. Den kommer från 1600-talet. Marieberg, som tidigare hette Hundsjömåla, hade två gårdar. I Möllegården fanns gästgivargården under det senare 1700-talet.

Svängsta som samhälle
Svängsta som samhälle kom inte till förrän vid järnvägens tillkomst på 1870-talet. Det enda som fanns innan dess var Mariebergs båtsmansstuga och ”Svängestadstorpet” (Svängsta hette nämligen Svängestaden tidigare.) När järnvägen kom började som sagt det lilla samhället att byggas upp. Hus byggdes och gästgiverirörelsen försvann. En handelsfastighet och några ytterligare affärer kom till. Stenhuggeriet blev en stor försörjningskälla för de som inte arbetade inom jordbruket. 1876 uppkom Svängstas första industri. Det var en ingenjör vid namn Anton Christensson som startade den och den kom att heta ”Christenssons smedja”.